Některé úkony nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, proto je pro ně od 1.2.2021 platný následující ceník:

Pracovně lékařská péče – prohlídka do zaměstnání (vstupní, periodické, mimořádné, výstupní) na žádost zaměstnavatele500 Kč
Výpis z dokumentace na žádost pacienta nebo zaměstnavatele dle rozsahu200 Kč
Vyšetření žadatele o řidičský průkaz – nový, rozšíření držitelé ŘP500 Kč
Prodloužení řidičského průkazu – věk nad 65 let (68 a dále každé 2 roky)300 Kč
Vyšetření žadatele k držení zbrojního průkazu500 Kč
Vyšetření žadatele k držení profesního nebo zdravotního průkazu300 Kč
Vystavení potvrzení ke studiu na SŠ nebo VŠ za 1ks100 Kč
Vyplnění lékařských nálezů pro účely komerčních pojišťoven – úrazy, uzavírání pojištění dle časové náročnosti200 až 500 Kč
Lázně pro samoplátce200 Kč
Předoperační vyšetření, které není ze zdravotních důvodů – včetně EKG, bez laboratoře500 Kč
Vyplnění formuláře pro vstup do všech ústavů sociální péče200 Kč
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná očkování (bez očkovací látky)200 Kč
Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem s interpretací výsledku (pokud není hrazeno zdr. pojišťovnou)200 Kč
Potvrzení pro instituce  na vlastní žádost100 Kč

U nás nelze platit kartou.