Lázeňská péče může být poskytnuta jako komplexní, plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění a příspěvková, kterou pojišťovna hradí pouze částečně..

Komplexní lázeňská péče

V rámci komplexní zdravotní péče pojišťovna hradí celodenní stravování, ubytování, všechna lékařská vyšetření i léčebné úkony. Komplexní lázeňská péče je poskytována například po těžkých operacích, vážných úrazech, některých chronických chorobách atd. Praktický lékař na základě doporučení odborného lékaře vystaví Návrh na lázeňskou péči. Tento návrh musí schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny, u které je žadatel o lázeňskou péči pojištěn. Revizní lékař posoudí, zda jsou splněny podmínky indikačního seznamu, uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká skutečnost. V případě, že je návrh schválen, je odeslán přímo do lázeňského zařízení, které je doporučeno v návrhu. Pokud má právě volný termín, vyrozumí pacienta doručením předvolání nejpozději do pěti dnů před dnem nástupu k lázeňské léčbě.

Platnost návrhu je 1 měsíc od data vystavení, jedná se o tzv. první stupeň naléhavosti nebo platí 3 měsíce v případě druhého stupně naléhavosti.
Délka pobytu závisí na diagnóze, nejčastěji trvá lázeňský pobyt 21 nebo 28 dní (prodlužuje lékař lázní). Pokud si pacient platí sociální pojištění, je mu na dobu lázeňského pobytu vystavena pracovní neschopnost.

Příspěvková lázeňská péče

Na žádost pacienta a doporučení od odborného lékaře vystaví praktický lékař Návrh na lázeňskou péči, který opět schvaluje revizní lékař. Pacient si sám vybírá lázeňské zařízení, termín a finanční podmínky. V případě, že revizní lékař návrh schválí, hradí pojišťovna pouze smluvně sjednaná lékařská vyšetření a léčebné procedury.

Platnost tohoto návrhu je 6 měsíců od data vystavení. Na lázeňský pobyt je potřeba si vzít dovolenou nebo neplacené volno. Více informací na www.lecebne-lazne.cz.