Důrazně doporučujeme očkovat se proti COVID-19

  • snížíte riziko infekce coronavirem
  • snížíte riziko komplikovaného průběhu onemocnění
  • v případě nákazy se zpomalí přenos infekce

POVINNÉ OČKOVÁNÍ (hrazené zdravotní pojišťovnou) je očkování proti tetanu.
TAT – očkuje se v dětství, poslední dávka v 10ti letech, přeočkování po 10- 15ti letech, od 60ti let po 10ti letech. Po úrazech je nutné přeočkování proti tetanu , pokud od posledního očkování  uběhla doba delší 5 let.

DALŠÍ MOŽNOSTI OČKOVÁNÍ:
Proti tetanu, černému kašli a záškrtu – očkovací látka ADACEL, BOOSTRIX – kdykoliv při přeočkování proti tetanu. Velmi vhodné pro ženy plánující těhotenství. Očkování není hrazeno zdravotními pojišťovnami, cena 1.000 Kč.

Proti virové žloutence typu A – očkovací látka HAVRIX – 1. dávka, 2. dávka za 6-12 měsíců, ev. látka AVAXIM 160 U – ke krátkodobé ochraně (při rychlém vycestování) 1. dávka, pro posílení imunity 2. dávka za 6 – 12 měsíců, další přeočkování po 10ti letech

Proti virové žloutence typu B – očkovací látka ENGERIX – 1. dávka, 2. dávka za měsíc, 3. dávka za 5 měsíců po druhé dávce. Toto očkování je již zavedeno povinně do očkovacího kalendáře dětí. Pracovníci ve zdravotnictví  musí být povinně touto vakcínou očkováni.

Kombinace proti žloutence typu A+B – očkovací látka TWINRIX – 1.dávka, 2.dávka za měsíc, 3. dávka za 5 měsíců po druhé dávce

Proti klíšťové encefalitidě – očkovací látka FSME- IMMUN – 1. dávka, 2. dávka za 1-3 měsíce, 3. dávka za 5 – 12 měsíců po druhé dávce, ENCEPUR v podobném schématu, cena jedné vakcíny 1.000 Kč.

V LETNÍCH MĚSÍCÍCH MOŽNOST ZRYCHLENÉHO OČKOVÁNÍ
Tyto očkovací látky si hradí pacient, máme je většinou přímo v ordinaci (ev. můžeme objednat) a úhrada se mění dle ceny dodavatele.
Proti chřipce INFLUVAC, VAXIGRIP 1x ročně hrazené zdravotní pojišťovnou nad 65 let a u pacientů s chronickým onemocněním (cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, neurologická onemocnění….).

Proti meningokovi  je v ČR je nejvhodnější vakcína proti čtyřem typům A, C, W135 a Y po jediné dávce. Vhodné přeočkování za 5 let.   Dále nově vakcína proti meningokokovi typu B, očkuje se 2 dávkami / cena nyní velmi vysoká/. Přeočkování u této nové vakcíny není zatím stanoveno. Očkování doporučuji všem pacientům ve věku 18-26 let a od  60 let věku.

Proti pneumokokovým onemocněním
U pacientů v ústavních zařízeních / ODN, domovy důchodců, domovy pro seniory, se speciálním režimem…/ je očkování proti pneumokokovým infekcím povinné a  hrazeno zdravotní pojišťovnou. U seniorů nad 65 let je též vakcína Prevenar 13 hrazena ze zdravotního pojištění, tedy pro tyto seniory je bezplatná.

Ke spíše raritním očkováním patří nehrazené očkování proti planým neštovicím, pásovému oparu, kombinované očkování proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám a proti lidskému papilomaviru.