PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA je hrazena Vaší zdravotní pojišťovnou 1x za 2 roky.
Její součástí je doplnění anamnézy, celkové vyšetření, kontrola očkování a základní krevní odběry a moč.

Od 40ti let 1x za 4 roky EKG.

Od 50 ti let do 54 let 1x ročně stolice na okultní (skryté) krvácení, dále v 55 letech má pacient možnost se rozhodnout pro kolonoskopii nebo pokračovat ve vyšetřování stolice na OK 1x za 2 roky.

U žen je mamografické vyšetření od 45 let 1x za 2 roky.

Z LABORATOŘÍ JSOU HRAZENA TATO VYŠETŘENÍ:
1. Cholesterol, HDL – chol., LDL – chol. a triglyceridy při první prohlídce při přechodu od „dětského“ lékaře k praktikovi a dále ve věku 30, 40, 50 a 60 let.
2. Glykemie – při přechodu od „dětského“ lékaře k praktikovi a dále od 40ti let věku ve dvouletých intervalech.